سلام . دوستای جون جونی. 12.gif

ببخشید که ایندفعه خیلی دیر آمدیم به وبلاگستون. آخه درگیر جمع آوری وسایل هستیم برای اسباب کشی. اینه که زیاد فرصت نمی کنیم که بیائیم بهتون سر بزنیم.  40.gif

درضمن اینکه این دو تا وروجک بابائی چند روزیه که سرماخوردند و حسابی سرفه و آب ریزش بینی دارند. امشب آنها را بردیم دکتر. کلی براشون دارو داده و سفارش کرده که مواظبشون باشم. نمی دونم با اینهمه کار که دارم حالا چه وقت سرماخوردگی بود. تازه یه چند روزی هم بابائی مهمون داشتند و ما خانه مامان جان بودیم. آخه همش سرگرم مهمون تهرونیشون بودند که آمده بود خرید.  29.gif

بچه ها امروز خونه مامان جان بودیم جای شما خالی بعد از ظهر مهمون داشتند و بساط آش رشته را راه انداختند . دهنتون آب نیفتد. ولی خیلی خوشمزه بود. حسابی خوش گذشت و کلی هم بزن برقص راه انداختیم. از همه دوستائی که به ما سر می زنند ممنونیم.  21.gif

خوب الان وقته خوابه آخه ساعت ۱۱:۱۵ شب است . پس زیاد مزاحمتون نمی شیم. بای بای 27.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید