بازم بابائی به تهران رفت.

امروز دوباره بابائی به تهران رفتند و ما را تنها گذاشتند . خیلی سخته وقتی بابا به تهران می رند ولی بخاطر کارشون مجبورشون ماهی سه الی چهار روز به تهران برند نمی دونیم حالا کی برمی گردند ولی خیلی سخته دوری بابائی.

ما هم امشب با آقاجون و عمه زهره و عمه الهه و عمه زهرا و عمه زینت رفتیم دیدن یکی از فامیلها که از مکه آمده بودند خیلی شلوغ بود ولی ما ۲۰ دقیقه بیشتر ننشستیم و زود آمدیم خونه. الانم خیلی خونه دلگیره ولی دیگه چاره ای نیست. کاشکی این چند روزه زود بگذرد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
الهام مامان دل آرام

مامان الناز جون برنامه بذار بچه ها رو ببر بيرون...يه جور سرگرم شين...نمون تو خونه بچه هاهم مثل تو غصه می خورن